Målsättning

Vi vill erbjuda en härlig familjeaktivitet där barn och föräldrar tillsammans
får en mysig stund i bassängen.

 

Vattnet som element är unikt och stimulerar oss på många olika sätt.
Barnen ges stor frihet och möjlighet att upptäcka vattnet. Här klarar 
de av rörelser som de inte gör på land. Vi använder oss av vattnet
för att stimulera barnens motoriska utveckling.

 

Målet med vår verksamhet är att barnen ska få vattenvana och 
upptäcka möjligheterna och glädjen både över och under ytan.
Vi vill även lära dem respekt för vatten samt ge dem grundläggande
kunskaper inför kommande simundervisning.

 

Hagabadets Babysim